Obecnie prowadzenie firmą znacznie częściej jest związane z koniecznością powierzenia części zadań innym realizatorom. Może mieć to związek zarówno z kwestiami codziennymi, jak i z zadaniami oddalonymi w czasie. Sprawozdania roczne są źródłem niepokoju dla licznych firm. Ponad to nie każda placówka ma na tyle wykwalifikowanych członków administracji, by w sposób profesjonalny takie zestawienie zinterpretować. Z tego powodu znacznie częściej firmy polegają na usługach agencji reklamowych w tej kwestii. Renomowane agencje reklamowe nie tylko traktują każdego zleceniodawcę indywidualnie, ale też każdy plan działania konstruują od zera. Nie inaczej jest w przypadku raportów rocznych z funkcjonowania danej firmy – zleceniodawcy. Raporty są z reguły konstruowane od podstaw, bez gotowych szablonów, z uwzględnieniem indywidualnych cech konkretnego przedsiębiorstwa. Zatrudniająca fachowców agencja reklamowa ma na względzie również cel prokurowania takiego raportu, jego wykorzystanie w praktyce. Podczas powoływania do istnienia raportu rocznego niezbędne są także częste konsultacje z przedstawicielami danej firmy. Indywidualnie zaprojektowany raport prezentuje treści zarówno liczbowe jak i inne w atrakcyjny, a równocześnie przejrzysty graficznie sposób. Wszelkie analizy rynku są równocześnie wykonywane przez fachowców z branży marketingu. nameing. Można więc konstruktywnie zastosować się do nich w dalszych działaniach przedsiębiorstwa, tak w wymiarze materialnym, jak i planów całościowych.